Mikä ihmeen vesivaliokunta?

  • Edistää Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan alueen vesihuoltolaitosten yhteistoimintaa ja näin pyrkii parantamaan jäsenlaitostensa toiminta- ja kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi se pyrkii turvaamaan vesihuollon toimintaedellytykset ottaen huomioon alueensa olosuhteet.
  • Seuraa oman alueensa oloja ja kehitystä tekemällä selvityksiä, esityksiä ja aloitteita vesihuoltoalaa koskevista asioista viranomaisille ja järjestöille.
  • Järjestää alueellaan vesihuoltoalan koulutusta sekä osallistuu ja myötävaikuttaa koulutus- ja tutkimustoiminnan kehittämiseen.
  • Yhdistyksen jäsenenä voivat olla kunnalliset vesi- ja viemärilaitokset / tai liikelaitokset, vesihuoltoyhtiöt ja vesihuolto-osuuskunnat. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattaja- ja yhteistoimintajäseniä.

Comments are closed.